Κορδέλες

Κορδέλες


0220.09101 ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 50 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

0220.09101 ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 50 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

Κορδέλα σατέν μονής όψης φάρδους 50 mm, σε ρολό 100 μέτρων, διαθέσιμη σε πολλά χρώματα. Ιδανικ..

 • Τιμή: Απαιτείται σύνδεση
0220.09201 ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 3 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

0220.09201 ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 3 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

Κορδέλα σατέν διπλής όψης φάρδους 3 mm, σε ρολό 100 μέτρων, διαθέσιμη σε πολλά χρώματα. Ιδανικ..

 • Τιμή: Απαιτείται σύνδεση
0220.09213 ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 6.5 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

0220.09213 ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 6.5 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

Κορδέλα σατέν διπλής όψης φάρδους 6.5 mm, σε ρολό 100 μέτρων, διαθέσιμη σε πολλά χρώματα. Ιδαν..

 • Τιμή: Απαιτείται σύνδεση
0220.09221 ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 10 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

0220.09221 ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 10 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

Κορδέλα σατέν διπλής όψης φάρδους 10 mm, σε ρολό 100 μέτρων, διαθέσιμη σε πολλά χρώματα. Ιδανι..

 • Τιμή: Απαιτείται σύνδεση
0220.09241 ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 15 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

0220.09241 ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 15 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

Κορδέλα σατέν διπλής όψης φάρδους 15 mm, σε ρολό 100 μέτρων, διαθέσιμη σε πολλά χρώματα. Ιδανι..

 • Τιμή: Απαιτείται σύνδεση
0220.09261 ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 25 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

0220.09261 ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 25 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

Κορδέλα σατέν διπλής όψης φάρδους 25 mm, σε ρολό 100 μέτρων, διαθέσιμη σε πολλά χρώματα. Ιδανι..

 • Τιμή: Απαιτείται σύνδεση
0220.09281 ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 38 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

0220.09281 ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 38 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

Κορδέλα σατέν διπλής όψης φάρδους 38 mm, σε ρολό 100 μέτρων, διαθέσιμη σε πολλά χρώματα. Ιδανι..

 • Τιμή: Απαιτείται σύνδεση
0220.09301 ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 50 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

0220.09301 ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 50 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

Κορδέλα σατέν διπλής όψης φάρδους 50 mm, σε ρολό 100 μέτρων, διαθέσιμη σε πολλά χρώματα. Ιδανι..

 • Τιμή: Απαιτείται σύνδεση
0220.09501 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ 3 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

0220.09501 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ 3 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

Κορδέλα οργάντζα φάρδους 3 mm, σε ρολό 100 μέτρων, διαθέσιμη σε πολλά χρώματα. Ιδανική για δημ..

 • Τιμή: Απαιτείται σύνδεση
0220.09521 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ 6.5 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

0220.09521 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ 6.5 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

Κορδέλα οργάντζα φάρδους 6.5 mm, σε ρολό 100 μέτρων, διαθέσιμη σε πολλά χρώματα. Ιδανική για δ..

 • Τιμή: Απαιτείται σύνδεση
0220.09541 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ 10 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

0220.09541 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ 10 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

Κορδέλα οργάντζα φάρδους 10 mm, σε ρολό 100 μέτρων, διαθέσιμη σε πολλά χρώματα. Ιδανική για δη..

 • Τιμή: Απαιτείται σύνδεση
0220.09561 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ 15 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

0220.09561 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ 15 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

Κορδέλα οργάντζα φάρδους 15 mm, σε ρολό 100 μέτρων, διαθέσιμη σε πολλά χρώματα. Ιδανική για δη..

 • Τιμή: Απαιτείται σύνδεση
0220.09581 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ 25 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

0220.09581 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ 25 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

Κορδέλα οργάντζα φάρδους 25 mm, σε ρολό 100 μέτρων, διαθέσιμη σε πολλά χρώματα. Ιδανική για δη..

 • Τιμή: Απαιτείται σύνδεση
0220.09601 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ 38 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

0220.09601 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ 38 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

Κορδέλα οργάντζα φάρδους 38mm, σε ρολό 100 μέτρων, διαθέσιμη σε πολλά χρώματα. Ιδανική για δημ..

 • Τιμή: Απαιτείται σύνδεση
0220.09621 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ 50 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

0220.09621 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ 50 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

Κορδέλα οργάντζα φάρδους 50 mm, σε ρολό 100 μέτρων, διαθέσιμη σε πολλά χρώματα. Ιδανική για δη..

 • Τιμή: Απαιτείται σύνδεση
0220.09701 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ ΜΕ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΣΑΤΕΝ 3 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

0220.09701 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ ΜΕ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΣΑΤΕΝ 3 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

Κορδέλα οργάντζα με τελείωμα σατέν, φάρδους 3 mm, σε ρολό 100 μέτρων, διαθέσιμη σε πολλά χρώμα..

 • Τιμή: Απαιτείται σύνδεση
0220.09721 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ ΜΕ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΣΑΤΕΝ 6.5 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

0220.09721 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ ΜΕ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΣΑΤΕΝ 6.5 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

Κορδέλα οργάντζα με τελείωμα σατέν, φάρδους 6.5 mm, σε ρολό 100 μέτρων, διαθέσιμη σε πολλά χρώ..

 • Τιμή: Απαιτείται σύνδεση
0220.09741 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ ΜΕ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΣΑΤΕΝ 10 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

0220.09741 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ ΜΕ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΣΑΤΕΝ 10 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

Κορδέλα οργάντζα με τελείωμα σατέν, φάρδους 10 mm, σε ρολό 100 μέτρων, διαθέσιμη σε πολλά χρώμ..

 • Τιμή: Απαιτείται σύνδεση
0220.09761 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ ΜΕ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΣΑΤΕΝ 15 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

0220.09761 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ ΜΕ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΣΑΤΕΝ 15 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

Κορδέλα οργάντζα με τελείωμα σατέν, φάρδους 15 mm, σε ρολό 100 μέτρων, διαθέσιμη σε πολλά χρώμ..

 • Τιμή: Απαιτείται σύνδεση
0220.09781 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ ΜΕ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΣΑΤΕΝ 25 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

0220.09781 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ ΜΕ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΣΑΤΕΝ 25 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

Κορδέλα οργάντζα με τελείωμα σατέν, φάρδους 25 mm, σε ρολό 100 μέτρων, διαθέσιμη σε πολλά χρώμ..

 • Τιμή: Απαιτείται σύνδεση
0220.09801 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ ΜΕ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΣΑΤΕΝ 38 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

0220.09801 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ ΜΕ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΣΑΤΕΝ 38 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

Κορδέλα οργάντζα με τελείωμα σατέν, φάρδους 38 mm, σε ρολό 100 μέτρων, διαθέσιμη σε πολλά χρώμ..

 • Τιμή: Απαιτείται σύνδεση
0220.09821 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ ΜΕ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΣΑΤΕΝ 50 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

0220.09821 ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΖΑ ΜΕ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΣΑΤΕΝ 50 mm ΣΕ ΡΟΛΟ 100 m.

Κορδέλα οργάντζα με τελείωμα σατέν, φάρδους 50 mm, σε ρολό 100 μέτρων, διαθέσιμη σε πολλά χρώμ..

 • Τιμή: Απαιτείται σύνδεση
0220.14113 ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΠΟΥΑ 10 mm

0220.14113 ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΠΟΥΑ 10 mm

Κορδέλα σατέν χρωματιστή με λευκό πουά, φάρδους 10 mm, σε ρολό 50 μέτρων, διαθέσιμη σε πολλά χ..

 • Τιμή: Απαιτείται σύνδεση
0220.14114 ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΠΟΥΑ 15 mm

0220.14114 ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΠΟΥΑ 15 mm

Κορδέλα σατέν χρωματιστή με λευκό πουά, φάρδους 15 mm, σε ρολό 50 μέτρων, διαθέσιμη σε πολλά χ..

 • Τιμή: Απαιτείται σύνδεση
Εμφάνιση 49 έως 72 από 132 (6 Σελ.)